Cơ bản

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Thuộc bộ sưu tập trang sức ngọc trai nước ngọt đầu tiên của A SET SOREI, những sản phẩm Cơ bản lưu giữ trọn vẹn tinh thần và triết lý của thương hiệu: nguyên bản, bền vững với thời gian và có tính ứng dụng vượt trội.