Aqua Phoenix

2.200.000

Dây ngọc trai đan kết hợp trai gạo nhí và ngọc trai dị dáng dài so le.

Danh mục: ,